Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/ortopedisktmagasin.se/public_html/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14 Ortopediskt magasin: Ledaren: Fumare necesse est

Ledaren: Fumare necesse est

Är det nödvändigt att röka? Knappast. Har det några fördelar? Kanske. Li Zhi-Sui skriver att den främsta anledningen till att han utnämdes till Mao Zedongs livläkare var att Li rökte. Mao själv rökte nämligen som en borstbindare och misstrodde djupt läkare i allmänhet och i synnerhet dem som inte rökte.1 Rökning kan sålunda vara bra för karriären i diktaturer. Bertrand Russell, matematikern, var också en inbiten rökare, och hade ett starkt och logiskt oantastligt argument för rökning. När sjöflygplanet Bukken Bruse störtade utanför Trondheim 1948, överlevde Russell och de andra 18 personerna som satt i rökavdelningen, de övriga dog direkt.
Russell konkluderade därför att rökning kan vara bra för hälsan.

Nu när rökning är förbjudet på flygen, så faller tyvärr detta komparativa argument. Har det tillkommit några argument för rökning? Nej, tvärtom. Goblat sett är tobak inte bara en av de stora massmördarna, utan även en av de främsta orsakerna till sänkt hälsorelaterad livskvalitet. Sjukdomsbördan i form av disability-adjusted life years av lungcancer och KOL motsvarar nästan lika mycket som prostatacancer, bröstcancer, osteoporosfrakturer, colorektalcancer och reumatiska sjukdomar tillsammans.2 Däri är det inte inäknat rökningens roll som riskfaktor för kardiovaskulära sjukdomar och stroke. För att nu inte tala om miljö och estetik: Den som röker tobak luktar som ett svin, den som snusar tobak ser ut som ett svin, och den som tuggar tobak är ett svin.

Skämt åsido. I tillägg till alla de allmänna skadeverkningarna av tobak, så har det tillkommit stark evidens för att rökare har en kraftigt ökad komplikationsrisk vid kirurgi, inte bara allmänkomplikationer utan även postoperativa infektioner och störd läkning, speciellt benläkning. Glädjande nog kan man minska dessa risker genom rökstopp. Inte bara före operationen vid planerade ingrepp, utan även om man vid akuta skador låter bli att röka under läkningsfasen. Här finns många kontrollerade studier och flera svenska avhandlingar. Vid ortopedkliniken i Ume ska vi införa obligatoriskt rökstopp vid planerade ingrepp och en tuff information till traumapatienterna. (Snuset vågar vi oss inte på i Norrland. Det skulle bli revolution!)

I skrivande stund vet vi inte hur det kommer att gå. Kanske blir vi rökta? Vi har valt att rekommendera två månader före och efter operationen. Nu kan man väl knappast vara 100%-igt konsekvent. Vid akuta skador kan man ju inte underlåta att behandla, och nog kan man tänka sig att operera välrökta patienter med mycket svåra besvär som av olika skäl inte kan sluta inför en planerad operation. Men huvudlinjen måste vara att få patienten i ett så gott skick som möjligt inför en operation. Inte kan man preoperativt avstå från hygienrutiner, låta bli att sanera infektionshärdar och att strunta i andra sjukdomar och tillstånd, för att nu nämna några av de åtgärder som ingår i patientsäkerhetsarbetet! Och operationsindikationen blir ju alltid en syntes av risker och fördelar med kirurgi. Flertalet ortopediska ingrepp sker ju inte på vitalindikation, utan är en fråga om hur ont man ska ha. Man kan heller inte komma bort från att individen har ett egenansvar för sin egen hälsa det är ett hett diskutionsämne i prioriteringssammanhang. Men alla gamla rökare, inklusive undertecknad, vet hur svårt det är att sluta eller rättare sagt som Mark Twain noterade att inte börja igen: i djurexperiment är nikotin lika vanebildande som heroin. (Tänk en Gaulois, en calvados och en dubbel espresso en varm majdag på en bistrot i Paris!). Det krävs därför en väl genomtänkt strategi hur rökavvänjningen ska göras så effektiv som möjligt. Enbart välmenande rådgivning räcker inte. Flertalet landsting har rökavvänjningsenheter. Kontakta dem! Sätt i gång på er klinik/enhet! Identifiera nyckelpersoner: engagemanget hos många phtisiologer, medicinare och allmänläkare saknas sannerligen inte. Man måste rigga en organisation, formera allianser, få all personal med sig, vara beredd på misslyckanden, och följa upp resultaten.

Det är ett fritt land, och det står alla fritt att röka ihjäl sig, men det känns en smula onödigt att det ska ske just postoperativt. Vid ortopediveckan i Jönköping kommer man att att ta om seminariet om rökning och ortopedi. Vore det inte på sin plats att bilda ett SOF-nätverk mot rökning i anslutning till operationsborden? Här kan ortopedin bilda ett avant garde i patientsäkerhetsarbetet!

OLLE SVENSSON

1 Li Zhi-Sui, The private life of chairman Mao.
fn2. Assessment of osteoporosis at the primary health care level. WHO Scientific group technical report, 2007.

SÖK

Sök bland publicerade artiklar