Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/ortopedisktmagasin.se/public_html/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14 Ortopediskt magasin: Referenser till Blodsmittemärkning

Referenser till Blodsmittemärkning

1. Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar
https://www.regeringen.se/4ad776/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/fokhalsa-och-sjukvard/nationell-strategi-mot-hiv-aids-och-vissa-andra-smittsamma-sjukdomar.pdf
2. Folkhälsomyndigheten: Beräkning av mörkertalet bland personer som lever med hiv i Sverige https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/55cf3fca7a054d46ab8c9b5e0fd25af8/hiv-morkertal.pdf
3. RAVs behandlingsrekommendation om hiv: https://www.sls.se/globalassets/rav/rekommendationer/rav_hiv_2016_160524.pdf
4. CDC: Evidence of treatment and viral suppression in preventing the sexual transmission of hiv https://www.cdc.gov/hiv/pdf/risk/art/cdc-hiv-art-viral-suppression.pdf
5. Folkhälsomyndigheten: Sjukdomsinformation och statistik om hepatit B https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/hepatit-b/
6. EASL 2017 Clinical practice guidelines on the management of hepatitis B virus infection
https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(17)30185-X/fulltext
7. Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer om vaccination mot hepatit B https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/63413f057dfc49cbaf6903877ffd65ab/rekommendationer-hepatitb-vaccination.pdf
8. Smittskydd Stockholms riktlinjer för Förebyggande av infektionssjukdomar och vaccinationsskydd för vårdpersonal i Stockholms läns landsting https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/smittskydd/vaccination/vaccinationsskydd-for-halso-och-sjukvardspersonal
9. Folkhälsomyndigheten: Skattning av antalet personer med hepatit C 2015
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/skattning-av-antalet-personer-som-lever-med-en-hepatit-c-infektion-i-sverige-2015/
10. ECDC Technical Report : Hepatitis B and C epidemiology in selected populations in the EU/EAA https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Hepatitis-B-C-epidemiology-in-selected-populations-in-the-EU.pdf
11. Folkhälsomyndigheten: Sjukdomsinformation och statistik om hepatit C
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/hepatit-c/
12. Internetmedicin: Hepatit C – kronisk, behandling
https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=3132
13. Internetmedicin: Stickskador inom vården
https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=189
14. SLL Handlingsprogram för att förebygga blodburen smitta https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/smittskydd/stick-och-skarskador/handlingsprogram-forebygga-blodburen-smitta.pdf
Folkhälsomyndigheten har ytterligare informationsmaterial om hiv idag riktat till vården på följande webbplats; https://www.folkhalsomyndigheten.se/hividag/

Smittskydd Stockholm har också en patientinformationsbroschyr om hepatit C: https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/smittskydd/publikationer/hepatit-c-fragor-och-svar.pdf

SÖK

Sök bland publicerade artiklar