Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/ortopedisktmagasin.se/public_html/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14 Ortopediskt magasin: 3/2010 Ortopediveckan i Göteborg 2010: Trojkan som föll

3/2010 Ortopediveckan i Göteborg 2010: Trojkan som föllOrtopediveckan med SICOT var en stor utmaning att organisera. Vägen var inte okomplicerad, men när dörrarna slogs upp på Gothia Towers och det fina vädret dessutom anlände, borgade detta för ett innehållsrikt och roligt möte, skickligt framlotsat av Cody Bünger, SICOT-president, Björn Rydevik, mötespresident och Olle Svensson, SOF-president.


Ortopediveckan har sedan flera år haft ett väl utprovat format som varit mycket uppskattat. Då förfrågan från Björn Rydevik och SICOT kom angående ett gemensamt möte tyckte vi i styrelsen dock tiden var mogen att våga prova något nytt och vi beslutade att 2010 ordna det nu genomförda gemensamma mötet.


Förberedelserna startade redan för två år sedan och drog sedan igång på allvar i Jönköping i fjol. Arbetet har varit intensivt, inte minst för den lokala organisationskommittén.


Tålamod och hårt arbete
Att organisera och förbereda ett möte tillsammans med en stor internationell organisation kräver en hel del tålamod och mycket hårt jobb. Beslutsvägarna är inte alltid klara och det finna många som uttrycker sin mening men som sedan förutsätter att jobbet görs av någon annan.
Årets möte har därför krävt en mycket stora arbetsinsatts och vi från styrelsen vill tacka alla som ingått i den lokala organisationskommittén. Några måste dock speciellt framhållas nämligen Peter Nyberg, Jon Karlsson, Helena Brisby, Johan Kärrholm och Carina Lysell. På SICOT-sidan vill vi framförallt tacka Björn Rydevik och vår nya hedersledamot tillika SICOT:s ordförande, Cody Bünger.


Det vetenskapliga programmet utformades av en sammansatt grupp med företrädare från både SOF och SICOT med där huvudansvaret legat på den svenska sidan. Över 1800 abstracts hade skickats in och många SOF-kollegor hjälpte till med granskningen.
Kvalitén var varierande, vilket är naturligt när bidrag kommer från hela världen, men samtidigt var det mycket intressant att kunna presentera föredrag från Afganistan och Korea på ortopediveckan. Att t.ex. höra om hur man i utvecklingsländerna löser problemen med tuberkulos och infektioner i leder ger också ett viktigt perspektiv på vår egen verksamhet.


Imponerande bredd
450 abstracts valdes ut till fria föredrag och 650 för posterpresentation. Dessutom hölls över 30 symposier och 5 ”Plenary Lectures”, där speciellt inbjudna framstående forskare framträdde. Här följer ett axplock av lite av det som diskuterades.
Henrik Malchauordförande i SOF:s patient- säkerhetskomitté, diskuterade höftproteski- rurgi och presenterade mycket intressanta data om den korsbundna plasten. Det har visat sig att nötningen ökar något mellan 5 och 7 års uppföljning vilket givit upphov till frågor om vad som kommer att hända på längre sikt.


Samuel Stupp, som var en stark kandidat till Nobelpriset i kemi i år, föreläste om sin fascinerande forskning om hur nanotekniken kan få nervtrådar att börja växa igen.
Rakit, som är ett plågoris i Afrika och ett stort problem, var temat för ett seminarium där bland andra Christa Kitz från Tyskland föreläste.
E- vitamin kan vara ett sätt att ytterligare förbättra plasten genom att minimera oxidationen. I anslutning till detta har vi också fått anledning att fundera över vilka höftproteser vi sätter in idag. Dr Wroblewski redogjorde på ett höftsymposium för upp till 40 års uppföljning av patienter opererade med Charnleyprotes. Resultaten är imponerande. Han diskuterade också orsaker till de problem vi nu ser med metall-metall-proteserna med stora huvuden. Det manar till eftertanke.


Eller som vår förre ordförande Olle Nilsson uttrycket saken:
Höftkirurgerna vet vad dom ska göra, men gör det inte!


NARA-registret visar nu också en klart ökad risk för revision tidigt för ytersättning jämfört med konventionell protes, och skillnaden är än mer tydlig för kvinnor.
Ian Learmonth, professor från Bristol, diskuterade vad som är viktigast då det gäller att ytterligare förbättra resultaten vid höftledsartroplastik, men frågan är således om det i första hand inte gäller att undvika att försämra resultaten genom att använda oprövade koncept.


Multitrauma
EFORT bidrog med att symposium om mul- titrauma som modererades av Karl-Göran Thorngren. En mycket bra genomgång av hög- och låg-energi mulitrauma gjordes av Pierre Hoffmeyer från Geneve. Handläggningen med damage control stämmer väl överens med hur vi gör i Sverige.
Han belyste hur många äldre nu kommer in med multipla frakturer efter lågenergitrauma och där man måste försöka få en stabil behandling av frakturerna omgående för att tillåta belastning och så snabb rehabilitering som möjligt. Han menade att denna patientgrupp inte behöver damage control på samma sätt utan frakturerna kan fixeras omgående.


Den göteborgske japanen
Shinichi Kikuchi är en av de ledande ryggkirurgerna i Japan. Han diskuterade hur vi bör överbrygga nationella gränser när det gäller medicinsk forskning. Han har bla. haft ett mycket gott samarbete med Göteborg där 14 av hans yngre läkare varit på fellowship. Han pekade på kulturella skillnader beträffande hur patienter upplever ett visst sjukdomstillstånd. I Japan är ryggsmärta ansett som ett lindrigt tillstånd som ger upphov till mycket liten sjuklighet, medan situationen i USA och Sverige är en helt annan.


För låg evidens
Tommy Hansson talade om ”Ways to improve outcome in orthopaedic surgery”. Han menade att vi fortfarande har mycket låg evidens för många av våra ingrepp och tog exempel från rygg- och artroskopisk kirurg där ”shame” operationer ibland visat sig lika effektiva som både vertebroplastik och meniskingrepp. Hans analys av hur vi med bra forskning kan få vedertagna sanningar att falla platt var verkligen tankeväckande.
På ett symposium om fot och ankel frakturer diskuterades bla. Calcaneusfraktuer och där var det mycket tydligt att många fotkirurger var helt övertygande om vilka operationsmetoder som skulle användas vid olika typer av denna fraktur när evidensen i själva verket är mycket låg.
Cody Bünger framhåll i sin föreläsning ”Global Challenges in Orthopaedics” att or- topedin som disciplin är en av de specialiteter som har allra minst evidens för vad som är rätt behandling för olika tillstånd. Summa summarum behövs mer högkvalitativ forskning och på detta möte blev det uppenbart att mycket av vår svenska forskning håller hög klass.


Spännande om spik i foten
Från stort till smått kan man också konstatera ett exempelvis ett föredrag om penetrerande trauma i fotsulan kan vara väl så viktigt att höra som om handläggningen av komplext multitrauma eller avancerad ryggkirurgi. Just angående ?spik i foten? hölls ett jättebra föredrag från Israel.


Budskapet var att om spiken penetrerat skon och sedan gått in i foten så finns det mycket ofta en främmande kropp från sula eller strumpa i mjukdelarna. Ultraljud alternativt CT bör göras för att lokalisera denna. Än viktigare är att om en patient kommer tillbaka efter dagar eller veckor med infektion finns som regel en missad främmande kropp. Utredningen måste då göras om och man får inte ge sig innan man hittat infektionskällan.


Avstamp för En rökfri operation
Under veckan gjordes också avstamp för den riksomfattande antirökkampanjen en rökfri operation, där ortopedin varit banbrytande. Läs mer på www.enrokfrioperation.se. Ortopedin ligger med denna kampanj och det omfattande PRISS-arbetet i den absoluta framkanten vad gäller patientsäkerhet.


Ett gäng nöjda SOF:are med förre ordföranden Olle Nilsson i spetsen. Fr. v. Olle, Tore Dalén, Rickard Wallensten, Hanne Hedin och Bertil Romanus.


Ortopediveckan i modifierad form är nu till ända. Det var mitt sista årsmöte som vetenskaplig sekreterare och jag skulle vilja tacka alla kollegor i landet som hjälpt till med arrangemangen under min tid i styrelsen, allt från Örebro 2005 till det nu avslutade mötet. Det har varit ett fantastiskt roligt arbete!


Jag önskar nu min efterträdare Magnus Karlsson lyckat till, i första hand med nästa års möte i Karlskrona!


PER WRETENBERG
Vetenskaplig sekreterare

SÖK

Sök bland publicerade artiklar