Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/ortopedisktmagasin.se/public_html/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14 Ortopediskt magasin: 3/2010 En rökfri operation: Kampanjen har startat!

3/2010 En rökfri operation: Kampanjen har startat!

Olle Svensson leder symposiet om rökning under Ortopediveckan.

Kampanjen ”En rökfri operation” fick en flygande start i Göteborg med en välbesökt presskonferens som ledde till att den uppmärksammades i både tidningar, radio och TV. Under hösten kommer den att synas ännu mer, bland annat med hjälp av TV-reklam.


Ortopeder vägrar operera om patienten vägrar sluta röka. Rätt eller fel? Den heta debatten, som initierades av “antikrökprofessorn” Olle Svensson, fick nytt bränsle och nytt, tungt faktaunderlag vid ett stort, avslutande symposium på fredagen under Ortopediveckan 2010 i Göteborg.


I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Patientförsäkringen lanserade Svensk Ortopedisk Förening (SOF) en massiv kampanj för att få patienter att sluta röka före en operation, “En rökfri operation”.


Rökstopp halverar komplikationerna
Ett rökstopp minskar komplikationerna med 50 procent enligt flera studier.
Och det handlar om stora pengar. Ortopediska komplikationer är den näst största utgiftsposten för Patientförsäkringen, och kostar varje år uppemot 80 miljoner kronor.
En höftledsoperation kostar 200 000-300 000 kronor bara i sjukvårdskostnader – om den misslyckas på grund av att patienten röker mångdubblas den kostnaden – förutom patientens lidande på grund av komplikationer och längre och återkommande sjukhusvistelser.
Antalet rökare har stadigt minskat, från en topp på 73 procent av männen och 34 procent av kvinnorna till i dag 11 respektive 13 procent.
Fler kvinnor än män röker alltså i dag.


Enligt Hanne Tønnesen, kirurgprofessor vid WHO Collaborating Center på Bispebjerg Hospital i Köpenhamn, leder daglig rökning till en fördubblad dödlighet i postoperativa komplikationer.


Vad är boven i dramat?
Resultaten från de två senaste studierna är entydiga: rökare får fler komplikationer, framför allt när det gäller sår och trycksår/liggsår.
I den ena undersökningen minskade antalet komplikationer från 52 procent till 18 procent vid ett rökstopp 6-8 veckor före operationen, och i den andra från 41 procent till 21 procent. Den senare undersökningen använde fyra veckors rökstopp före operation och fyra veckor efter. Men vad är egentligen boven i dramat? Är det nikotinet – eller är det något annat?


Hanne Tønnesen erkänner att man inte vet säkert: – Det behövs mer forskning, men faktum är att nikotinersättning – plåster och annat – inte verkar ha samma negativa påverkan.


Personalen mer negativ än patienterna
Hanne Tønnesen presenterade annars det mest uppseendeväckande materialet under symposiet, nämligen att sjukhuspersonalen är mer negativ till rökavvänjning än vad patienterna själva är!
Således tror personalen att patienten inte är motiverad för rökavvänjning, medan fakta är att 80 procent vill ha hjälp på sjukhuset med tobak, alkohol och fetma före en operation.
Personalen tror också att patienten inte kan fokusera både på avvänjning och den kommande operationen. Fakta är att patienten fokuserar på att minska komplikationerna, och på att få hjälp.


Personalen tror inte heller att deras egen inställning är något som spelar roll för patienten. Fakta är att aktivt stöd från personalen gör det lättare att sluta röka. Personalen anser också att de lägger sig i patientens privatliv om de agerar för rökstopp. Fakta är att alla patienter vill bli erbjudna aktiv hjälp att sluta röka.

I en undersökning där patienterna var rökfria fyra veckor före och fyra veckor efter ope- ration uttryckte hälften av de patienter som lottades till kontrollgruppen besvikelse!
David O Warner berättade om rökningens patofysiologi och dess relevans i samband med operation. Han anförde bland annat kardiovaskulära komplikationer, försvårad sårläkning och problem med luftvägarna.
Johanna Adami från Karolinska Institutet (en gång själv rökare!) berättade om de undersökningar som finns, och som samtliga visar på en dramatisk förbättring när det gäller antalet minskade komplikationer hos dem som slutar röka inför en operation.


Göran Modin, som leder kampanjen, menade att ett rökstopp helt enkelt är en fråga om patientsäkerhet:
-Vi är skyldiga att ta asnvar för hela människan och ge henne de absolut bästa förutsättningarna inför ett ingrepp – och då är det naturligt med ett rökstopp.
Det som började som en brandfackla i Umeå har alltså nu utvecklats till en angelägenhet för hela ortopedi-Sverige.


Och mannen bakom verket, professor Olle Svensson, är naturligtvis nöjd med att så många hoppat på tåget:
-Men det här är bara början. Vi räknar med att alla kirurgiska specialiteter kommer att sluta upp!


FOTNOT: För er som undrar var i världen det röks mest så är svaret Ryssland. Tvåa på denna tvivelaktiga topplista kommer Österrike och trea Chile.

SÖK

Sök bland publicerade artiklar