Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/ortopedisktmagasin.se/public_html/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14 Ortopediskt magasin: 3/2010 DePuy återkallar 93 000 proteser över hela världen

3/2010 DePuy återkallar 93 000 proteser över hela världen

Det diskuterades mycket om höftleder och ytersättning under Ortopediveckan i Göteborg, och många tillrådde stor försiktighet, framför allt med metall- metall-lösningar, något som också Nils Hailer med flera tagit upp i Läkartidningen tidigare.

Nu har problemen blivit så akuta att tillverkaren DePuy beslutat sig för att med omedelbar verkan dra in två modeller. I Sverige berörs ungefär 400 patienter.


I ett ganska dramtiskt pressmeddelande skriver DePuy:


”DePuy topp-prioriterar patientsäkerhet och patienthälsa, och utvärderar kontinuerligt data om sina produkter. De flesta höftledsoperationer med ASR har varit framgångsrika. Men data som företaget nyligen fått visar att fler människor än väntat, av de som fått en ASR-protes, upplevt smärtor och andra symtom som lett till en andra höftledsoperation, så kallad revisionskirurgi (omoperation).


Av denna anledning återkallar DePuy Orthopaedics ASE XL Acetabular System och DePuy ASR Hip Resurfacing System. Denna återkallelse innebär att ytterligare kontroller och undersökningar kan bli nödvändiga för att säkerställa att din höftprotes fungerar bra. En del patienter kan behöva opereras igen. Ny data visar att fem år efter den första höftledsoperationen behövde ungefär 12% av patienterna (1 av 8) som fått ASR Resurfacing-modellen och 13% av patienterna (1 av 8) som fått totalt höftledsbyte med ASR en omoperation.


Produkterna har använts sedan 2004, och de finns alltså nu inopererade på 93 000 patienter runt om i världen. DePuy har gått ut med direktinformation till samtliga berörda läkare, och även upprättat akuttelefoner för oroliga patienter och läkare som vill ha mer information.
Problemen består dels av cuplossningar, dels av cystliknande ansamlingar av metalljoner. De första åren hade man en normal revisions- frekvens, men vid femårsuppföljningen hade denna ökat dramatiskt, långt över vad som kan och bör tolereras. Därför agerade DePuy föredömligt snabbt och drog in de aktuella produkterna med omedelbar verkan.


I Sverige finns redan de allra flesta som opererats med aktuella höftleder eller ytersättning i Höftregistret, vilket naturligtvis underlättar när man behöver göra en extra kontroll.


Att revisionerna kommer att kosta mänskligt lidande är alldeles klart. Hur mycket det kommer att kosta DePuy är det ingen som kan svara på i dag. I skadeståndsglada länder kan det förstås bli oerhört dyrt, medan i länder som Sverige, där patienters lidande värderas till drygt 2 000 kronor i månaden i akutfasen, och där dessutom en försäkring täcker den kostnaden, blir det förstås betydligt enklare.


KENT FALL

SÖK

Sök bland publicerade artiklar