Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/ortopedisktmagasin.se/public_html/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14 Ortopediskt magasin: 3/2010 Tvärfackligt symposium med inriktning på barn

3/2010 Tvärfackligt symposium med inriktning på barn

Arrangörstrion Lotta Siljehult, Michael Ceder och Kjell-Åke Nilsson.

Det är bara att lyfta på hatten för Team Ortopedteknik som med bravur arrangerat det sjätte ”Tvärfackligt samnordiskt symposium” denna gång med inriktning mot barn. Ungefär 170 deltog, från nordens länder med olika professioner som berör de diagnoser som avhandlades.


Den första eftermiddagen hade temat Pes Equino Varus Adductus som är en av de vanligaste kongenitala missbildningarna. Det var Arne Johansson, överläkare på ortopedkliniken i Skövde, som inledde och orsaken bakom missbildningen är okänd, troliga orsaker kan vara genetisk disposition, toxiner som rökning, alkohol och droger, den är vanligare i tätbefolkade områden.

Vad gäller behandling är Ponseti-metoden den metod som anses vara den absolut bästa. Man inleder så snabbt som möjligt med gipsbehandling (7-10 dgr gammal) där foten absolut inte får proneras. Ofta behövs en achillotenotomi i slutet av behandlingen. Korrigera tills foten kan abduceras 60-70o och extenderas 15-20o då övergår behandlingen till abduktionsortos som används de första tre månaderna 23 h/dygn därefter nattetid till 4 års ålder.


Ponseti beskriver Foot Abduction Orthoses (typ Dennis-Brown skena) men t ex i Lund där ortopedingenjör Ann-Louise Selvö arbetar används istället individuella KAFO upp till ett års ålder och AFO därefter. I Lund utfördes en enkätstudie bland föräldrar till PEVA-barn för att utvärdera upplevelserna av behandlingen. En intressant iakttagelse var att 60% av föräldrarna tycker att barnen sover bra på natten med ortos(er). I jämförelsegruppen, föräldrar med barn utan PEVA, tycker endast 35% att barnen sover bra! Kanske något att ta till sig i samhället generellt då allt fler och fler tycks ha sömnsvårigheter! Ponseti-metoden finns beskriven på www.global-help.org/publications/ books/help.cfponseti.pdf.


Huvudproblem

Dulcey Lima, ortopedingenjör och arbetsterapeut från Chicago, beskrev olika varianter av huvuddeformiteter. 1992 kom rekommendationen att barn ska sova på rygg för att minska plötslig spädbarnsdöd och efter det ökade antalet huvuddeformiteter. Vanligtvis försvinner eventuella asymmetrier efter sex veckor, men i ryggläge kan inte barnen stärka nack- och bålmuskulatur lika effektivt och deformerande kraft verkar på bakhuvudet. Andra orsaker är prematur födsel, torticollis och flerbarnsfödsel.
Som förälder ska man låta sitt barn få arbeta så mycket som möjligt i magläge för att stärka muskulaturen.
Föreläsarna Fredrik Bergljung, Fredrik Gewalli och Dulcey Lima.
Ortopedingenjör Fredrik Bergljung från Lund beskrev behandling med individuella hjälmar, den optimala starten är före sex månaders ålder och ett avslut vid ett års ålder. Man mäter huvudets diagonaler och räknar ut skillnaden däremellan, 6-7% skillnad är hjälmindikation medan ?3,5% anses normalt. I Sverige verkar det vara få som får hjälp, för när frågan ställdes till auditoriet är det ytterst få som ser några av dessa barn. Konklusion av ämnet blev att det skulle kunna vara en uppgift för Socialstyrelsen att komma med riktlinjer för hjälmbehandling.


Polyneuropati
I ämnet polyneuropati, där Charcot-Marie- Tooth är den vanligaste formen, fick vi bl a höra överläkare Barbro Westerberg och professor Christina Jern båda verksamma i Göteborg. Det finns två huvudformer: I. den klassiskt beskrivna formen med svaga senreflexer, cavusfötter, nedsatt sensibilitet, tunn vadmuskulatur och balansstörning. II. då reflexerna ofta är nedsatta eller närmast normala, finns hos barn men upptäcks oftast senare. I allmänhet är prognosen sämre för typ I där 10% blir hjälpmedelsberoende, gemensamt för båda typerna är tilltagande muskeltrötthet och försämrad handfunktion. I dagsläget känner man till ett 30-tal gener som kan orsaka CMT.


Docent Bertil Romanus, Göteborg, beskrev olika ortopediska ingrepp, där behandlingen inriktas på att förbättra gångfunktion snarare än utseende eftersom polyneuropatier ger ökande gångsvårigheter. I hans värld har de mänskliga rättigheterna utökats med fotsulan plantgrad mot golvet rakt nedanför tibia och raka fötter med tårna pekandes framåt. Det kan vi övriga instämma med!


Nedsatta fosterrörelser orsakar felställning
”Evorna” Kimber och Pontén barnneurolog i Uppsala resp. specialist i ortopedi/handkirurgi i Stockholm, ledde oss in i nästa ämne, Arthrogryposis Multiplex Congenita, AMC, som är medfödd felställning i fler än två leder i olika kroppsregioner. Det finns fler än 200 olika tillstånd där gemensam bakgrund är nedsatta fosterrörelser som i sin tur kan ha olika orsaker.
Amyoplasi, ”klassisk” artrogrypos, är inte ärftlig, det är en skada på ryggmärgens fram- hornsceller sannolikt orsakad av tillfälligt störd blodcirkulation under de första tre graviditetsmånaderna.
Det är viktigt med tidig diagnostisering för så gynnsam prognos som möjligt. Oftast är prognosen god men behovet av träning är stort och ortopediska åtgärder vanligt där efterföl- jande ortosbehandling är viktig.


Ortopedingenjör Marie Eriksson är doktorand på Karolinska Institutet med ämnet fakto- rer som påverkar gången vid AMC. I en studie hon gjort kunde tre grupper definieras utifrån vilken ortos som barnet använde; 1. KAFO med låst knäled, 2. AFO eller KAFO med öppen knäled, 3. inga ortoser men fotbädd eller skoändring. Skillnad mellan grupperna kunde ses i bål-, bäcken- och knäkinematik. Steglängden var liknande mellan grupperna och gång-labbets referensvärde vilket troligtvis beror på god extensionsstyrka i höften.


Guldmedaljör på scenen
Nästa man upp på scen, David Lega, höll ett bejublat föredrag, som inte lämnade någon oberörd. En otrolig inspiratör som bl a deltagit i paralympics i Atlanta och Sydney, tagit tre VM-guld, fyra EM-guld och 14 världsrekord i simning.
När han föddes med artrogrypos sa läkarna att han förmodligen aldrig skulle kunna sitta utan stöd. Med djup kärlek berättade han hur föräldrarna, som var så unga att de troligen inte ens förstod hur allvarlig hans diagnos var, tränade honom t ex för att lära sig falla utan att landa med huvudet först. När han som sexåring frågade sjukgymnasten vad som behövdes för att slippa träffa henne någon gång i veckan blev svaret idrott.
Olympiske guldmedaljören David Lega gjorde dundersuccé.
Han har efter den makalösa simkarriären blivit uppskattad föreläsare i personlig utveckling, positivt tänkande och ledarskap. Han sätter upp subjektiva mål för att utvecklas, det är ingen mening att jämföra sig med andra, tävlar man mot andra blir de allra flesta besvikna eftersom det bara är en som kan vinna.


Hela sitt liv har han tagit ansvar för sig utan att skylla på några omständigheter och det är inte utan anledning han har fått utnämningar som ”Triumph of the Human Spirit”, ”The Outstanding Young Person of the World”, ”Årets Talare” och H.M. Konungens Medalj i 8:e storleken. ISPO international har efter en konsensus- konferens tagit fram den digra rapporten om evidens kring behandling av CP http://ispoint. org/images/docs/publications/ispo_cp_re- port.pdf.


Den är baserad på systematisk litteraturgranskning och specialistdiskussioner. Roy Bowers, ortopedingenjör och lärare på University of Strathclyde, presenterade evidens av AFO- behandling vid CP. Mycket illustrativt beskrev han vilka problem vi ställs inför i vardagen och jämför detta med litteraturen.
De studier som har gjorts på ortoser visar sig tyvärr vara bristfälliga i många fall, t ex den mångfasetterade diagnosen CP klumpas ihop till en status och AFO:s beskrivs inte alltid om de är ledade eller oledade. Fast det finns evidens för att ortoser tillför många positiva effekter vid behandlingen finns en hel del kvar att bevisa vetenskapligt.


Jag ser fram emot fler tvärfackliga symposium, den blandning som upplägget ger är alltid mycket givande med många aspekter och mycket kunskap som är stimulerande i arbetet.


PERNILLA EKROTH
Ortopedingenjör, Aktiv Ortopedteknik, Eskilstuna

SÖK

Sök bland publicerade artiklar