Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/ortopedisktmagasin.se/public_html/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14 Ortopediskt magasin: SK-kurser och andra

SK-kurser och andra


IPULS (Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige) ansvarar för SK-kursverksamheten och annan kursverksamhet initierad av fakulteter, landsting, myndigheter, patient-organisationer, läkemedelsindustri etc.


Anbud att arrangera kommande
SK-kurser görs direkt på IPULS www.ipuls.se.

Sista anmälningsdag för SK-kurser till våren är 1 okt och till hösten 1 maj. SK-liknande kurser söks direkt hos kursgivaren.

2010 ordinarie SK-kurser För mer information se: www.ipuls.se


SK-kurs nr: 1:14: Allmän handkirurgi
Datum: 27 september – 1 oktober 2010
Ort: Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset, Stockholm
Kursledning: Doc Marianne Arner, VO Handkirurgi, SÖS, Stockholm
Kontakt: Dr Jesper Widström, VO Handkirurgi, SÖS, Stockholm
E-post: jesper.widstrom@sodersjukhuset.se
Antal deltagare: 25


SK-kurs nr: 1:13: Barnortopedi inklusive traumatologi
Datum: 4 – 7 oktober 2010
Ort: Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg/Östra
Kursledning: Docent, överläkare Ragnar Jerre, Ortopeden, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Kontakt: Åsa Nordmark
E-post: asa.nordmark@vgregion.se
Antal deltagare: 25


SK-kurs nr: 1:16: Skuldrans och armbågens sjukdomar och skador
Datum: 15 – 19 november 2010
Ort: Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Kursledning: Öl Anders Nordqvist, Öl Christians Olsson, Öl Henrik Ahlborg
Ortopediska kliniken UMAS, Malmö
Kontakt: Carin Holmberg, Ortopediska inst., Ort.kliniken, UMAS
E-post: carin.holmberg@med.lu.se
Antal deltagare: 28


2010 IPULS-kurser För mer information se: www.ipuls.se


Kurs: Knäledens och skuldrans instabilitets- och smärtproblematik
Datum: 17 maj – 12 november 2010 (2 kurstillfällen med möjlighet att delta ett eller båda)
Ort: Steningevik Konferens AB, Märsta/Arlanda
Kursledning: Björn Engström, Docent, Överläkare, Capio Artro Clinic, Stockholm
Kontakt: Anna Liljehäll.
E-post: anna_liljehall@merck.com.
Sista anmälningsdag: 4 maj 2010


Kurs: Grundläggande proteskirurgi höft och knä; teori och praktik
Datum: 22-24 september
Ort: Skåvsjöholm Kursgård
Kursledning: Docent Per Wretenberg, Ortopedkliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna
Kontakt: Annika Kling, Högskolesekreterare
Anmälan: annika.kling-osterlund@karolinska.se
Antal deltagare: 16
Sista anmälningsdag: 100620


Kurs: Fotkirurgi
Datum: 4 – 6 oktober 2010
Ort: Länssjukhuset, Kalmar
Kursledning: Maria Cöster, öl, ortopedkliniken Kalmar.
Kontakt: Barbro Jenssen Nilsson och Ingrid Djukanovic.
E-post: barbroj2@ltkalmar.se och ingridd@ltkalmar.se
Sista anmälningsdag: 10 maj 2010


2010 Övriga Kurser (inkl. SK-liknande)


Kurs: Avancerad kurs i fotkirurgi
Datum: 17 – 19 maj 2010
Ort: Borgholm
Kursledning: Maria Cöster, Öl, Ortopedkliniken Kalmar
E-post: mariaco@ltkalmar.se
Antal deltagare: 24
Sista anmälningsdag: 10 april 2010


Kurs: Forskarutbildning
Rörelseorganen – Klinisk utvärdering av funktion och behandling
Godkänd forskarutbildningskurs vid KI, 1.5p
Datum: 11 – 15 oktober
Ort: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Kursledning: Professor Lars Weidenhielm, Docent Per Wretenberg
Ortopedkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anmälan: lars.weidenhilem@karolinska.se eller via www.ki.se
Antal deltagare 12
Sista anmälningsdag: 100620


För införande under den här rubriken kontakta sofkansli@ortopedi.se

SÖK

Sök bland publicerade artiklar