Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /hsphere/local/home/ohlssonwtf/ortopedisktmagasin.se/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14 Ortopediskt magasin: AVHANDLING: Förändringar av protesstam kan påverka revisionsrisken

AVHANDLING: Förändringar av protesstam kan påverka revisionsrisken

Resultaten från avhandlingen med titeln ”Influence of postoperative treatment, surface treatment and stem design on the outcome of primary total hip arthroplasty” (Truike Thien, Göteborgs Universitet, 2009) talar emot att man genom modifikation av protes stammens elasticitet eller sätt att fixera kan påverka förlusten av benmineral i det längre perspektivet.

Fynden tyder dessutom på att små förändringar av en specifik protes stam kan påverka utfallet och stämmer väl överens med resultat från tidigare studier i vilka små designförändringar av andra höftimplantat inte gav de förväntade kliniska resultaten.
Avhandlingen fokuserar speciellt på protesstammar med anteverterad stamdesign. Syftet var att utvärdera betydelsen av postoperativ avlastning samt stammens ytbehandling och form för risken att utveckla aseptisk proteslossning. Totalt ingick tre prospektiva randomiserade kliniska studier i vilka radiostereometri (RSA), bendensitometri (DXA) och Harris Hip Score användes samt en analys baserat på det Svenska Höftprotesregistret.
I den första studien jämfördes omedelbar full belastning med stegmarkering efter operation med en ocementerad höftprotes. Vi fann inte några säkra fördelar med att låta patienten stegmarkera.
I det andra delarbetet jämfördes tre variationer av cementerade Lubinusproteser, en med PMMA-täckning, en med blästrad yta samt en polerad stam utan krage. Den polerade protesstammen sjönk betydligt mer och framförallt in i cement manteln. Analys av bentätheten visade mindre benmineralförlust kring den polerade stammen under de första två postoperativa åren men efter fem år hade denna effekt försvunnit.
I den tredje studien jämfördes två ocementerade stammar, en med minskad styvhet (Epoch) och en solid metallstam (Anatomic). Under de första två åren var bentätheten högre runt den mer flexibla stammen men liksom i delarbete II avtog denna effekt med tiden.
I det sista delarbetet studerades de vanligaste stamproteserna i Sverige (Exeter Polerad, Lubinus SPII och Spectron EF Primary) använda under perioden 1999 – 2006 i olika regressionsmodeller. Variationer av en specifik protesdesign såsom stamstorlek, halslängd och offset påverkade utfallet i form av revision för två av de proteserna (Lubinus och Spectron). Revisionsrisken ökade till exempel för Spectron med minskande storlek och var ökad för den allra minsta Lubinus stam. I kommande studier rekommenderas fokus på betydelsen av anatomiskt offset och huvudstorlek och mer detaljerad klinisk utvärdering och vidare utveckling av alternativ till de minsta cementerade stamstorlekarna samt implantat med benmineralsparande effekt efterlyses.

TRUIKE THIEN

SÖK

Sök bland publicerade artiklar