Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/ortopedisktmagasin.se/public_html/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14 Ortopediskt magasin: Ny delförening i SOF: Svenska Höft- och Knäföreningen

Ny delförening i SOF: Svenska Höft- och Knäföreningen

Trots att rekonstruktiv kirurgi i höft och knä utgör en mycket stor del av vår ortopediska kirurgi har det saknats en delförening för alla SOF-medlemmar med intresse för denna de av vår specialitet.

I samband med SOF i Jönköping hade SHK sitt första årsmöte. Till styrelsen valdes: Tore Dalén (ordförande), Johan Kärrholm (vice ordförande), André Stark (sekreterare), Nils Hailer (kassör), Sören Toksvig-Larsen (övrig ledamot), Gösta Ullmark (övrig ledamot). Revisorer: Torbjörn Ahl och Lennart Sanzén). Valberedning: Richard Wallensten, KG Nilsson och Susanna Söderström.
Föreningens syfte är att inom området artros- och ledkirurgi:

1. främja kommunikation och utbyte av erfarenheter mellan olika medicinska yrkeskategorier, främst ortopediskt inriktade läkare,

2. främja forskning, utbildning och kvalitetssäkring,

3. inom SOF vara en kunskapskälla inom området,

4. främja kontakter och utbyte med andra organisationer.

Föreningen planerar ett möte 091105 på eftermiddagen i samband med årets registermöte, varvid vår framtida verksamhet kommer att diskuteras innan ett vetenskapligt program tar vid.

Fokus på utbildning och forskning
Klart är att SHK i ett första perspektiv skall fokusera på utbildning och forskning inom området höft- och knäkirurgi. Forskningsmässigt kommer det att finnas mycket goda förutsättningar för registersamarbete. Inom föreningen kan samordning mellan olika doktorandprojekt skapas vilket sannolikt leder till samordningsvinster och undvikande av dubbelarbete.

Revisionskirurger behövs
På utbildningssidan bör fokus riktas mot yngre kollegor. Kursutbudet både vad det gäller primära proteser och revisioner bör kunna utvecklas med hjälp av SHK. Sannolikt finns ett behov av att utbilda revisionskirurger varvid föreningen kan vara behjälplig.
SHK kan på sikt fungera som en panel för stöd och hjälp med svåra patientfall. Vid varje årsmöte kan behandlingsrekommendationer diskuteras och uppdateras gällande specifika problem med exempelvis nya läkemedel, nya operationsmetoder etc.

Internationellt samarbete planeras
SHK planerar att etablera samarbete med internationella föreningar såsom International Hip Society och European Hip Society. Eventuellt kan en nordisk ledplastikförening skapas parallellt med den nybildade NARA (Nordic Arthroplasty Register Association).

Öppen för SOF
Alla SOF-medlemmar är välkomna in i före­ningen. Önskan om medlemskap anmäls till andreas.stark@karolinska.se med angivande av namn, arbetsplats och e-postadress.

André Stark
är professor på Karolinska Uni­versitetssjukhuset, Stockholm

SÖK

Sök bland publicerade artiklar